Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/24683801


Có câu nói rằng: "Tiên nhân đi lại chẳng dấu vết, đường đá gió xuân mọc rêu xanh."
Tiên nhân khó tìm, tiên duyên khó cầu. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người đã từng ghé thăm Âu Tàng Sơn, cuối cùng đều ra về tay trång.
Nhưng hiện tại, hình bóng từng khiến người ta phải mê mẩn đã chủ động rời khỏi động phủ, hướng mắt nhìn về phía Cảng Liyue.