Đã Lâu... Không Gặp

Một ngày quen thuộc, một nơi quen thuộc. Ngửi thấy... mùi của bạn.
Thật kỳ lạ... đã lâu rồi bạn không đến.
Sư phụ nói... mùi này... là ký ức.
Không thể... dùng mũi. Phải dùng thứ ở trong lồng ngực. Sư phụ còn nói... bạn sẽ hiểu.
Mùi này... tặng cho bạn.
Bạn dạy tôi... nhé?

==================

Web event: https://twitter.com/GenshinUpdate/status/1700317483272724972 

==================

"Nhiều quà quá, của sư phụ này, còn có cả của mọi người nữa..."
"Cảm thấy thật ấm lòng... Cảm ơn nhé."

https://www.facebook.com/photo?fbid=617919407162014&set=a.566675405619748