Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Tweaker / Proxy / EQ Alert

Tweaker / Proxy / EQ Alert

Tweaker / Proxy / EQ Alert
  1. Tweaker PSO2
  2. Danh sách proxy     Vào khoảng ngày 29/8/2019 Sega âm thầm bỏ ban ip, bạn có thể chơi PSO2, PSO2es mà không cần proxy hay VPN nữa
  3. EQ Alert

Update lần cuối: 30/8/2019


1: Tweaker PSO2 ver 4.0

Một bản thay thế PSO2 launcher mặc định của game, có thể định cấu hình game, dùng proxy, cài english patch.....

Download Tweaker 

Nhớ cài .NET Framework 4.6.2 trở lên

Tải Tweaker: Nếu lần đầu mở Tweaker nó sẽ hỏi có phải lần đầu xài không.

thì nó sẽ nhảy tới trang chủ hướng dẫn của  ARKS Layer

Không thì hiện bảng sau, hỏi đã cài PSo2 chưa?:

download.png

Nếu chưa tải game thì chọn No và Tweaker sẽ tải game giúp bạn Còn nếu có game rồi thì ấn Yes, trỏ tới folder pso2_bin:

download (1).png

Có vài việc cần làm trước khi bắt đầu chơi game: Check update game:

bandicam 2018-03-27 10-08-31-792

Install English patch:

Untitled.png

Connect to Proxy: Xem mục 2

2. Danh Sách Proxy

Vào khoảng ngày 29/8/2019 Sega âm thầm bỏ ban ip, bạn có thể chơi PSO2, PSO2es mà không cần proxy hay VPN nữa

Danh sách:

Cách kết nối: Vào cái dấu chấm than > other tasks > configure telepipe/pso2proxy setting

Untitled.png

Dán link proxy mà bạn muốn kết nối > OK, Thông báo đã connect là được

Untitled.png

Untitled.png

Lưu ý: Nếu sau khi launcher game nó thông báo:

The program can't start because MSVCP120.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem

thì bạn phải cài đặt C++ package. Cài xong thì reset máy tính, chơi game bình thường

3: EQ Alert

Cái lịch EQ trên Google chỉ thông báo những EQ đã lên lịch sẵn, nhưng EQ random thì không, nên EQ Alert ra đời.

  1. của AIDA làm, chỉ dành cho ship 2: download
  2. của ai đó, không nhớ lắm, dựa trên EQ Alert của AIDA, được cái là báo eq all ship, hoặc chọn ship mình muốn báo với 1 số tùy chọn khác. download
  3. cho Windown Phone: download
  4. cho Android: PSO2 Emergency Quest Timer hoặc PSO2 EQ Alert
  5. tham gia Discord có 1 channel thông báo EQ riêng

Nếu có mang đi đâu thì làm ơn ghi nguồn

CÓ GÌ SAI SÓT XIN CMT ĐỂ T CÓ THẺ SỬA.Share: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-20/tweaker-proxy-eq-alert

Share Tweet Copy Link