Về Tôi

Slimetan dayo~
Website này phục vụ sở thích cá nhân, sưu tầm các dữ liệu liên quan tới game PSO2 của SEGA.

Liên hệ:
Discord: Slimetan#0351
Twitter: @Slimetan_0211