Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
PSO2: NGS chính thức ra mắt ngày 9/6 (updated 5/6)

PSO2: NGS chính thức ra mắt ngày 9/6 (updated 5/6)

PSO2: NGS chính thức ra mắt ngày 9/6 (updated 5/6)

Thông báo từ Segay là 9/6/2021 PSO2: NGS sẽ chính thức phát hành

Ngoài ra vì đợt ngày chơi to nên bảo trì sẽ dài hơn mọi khi. Bảo trì sẽ bắt đầu từ trước 9/6/2021  1 hoặc 2 ngày, cái này sẽ có thông báo trong tương lai.

Game chưa thấy đâu mà đã thấy bảo trì dài kì rồi. :catlol

nguồn: http://pso2.jp/players/news/i_ngs01/?bg=s_27905


EDIT 1: 4/6/2021

thời gian bảo trì sẽ từ 6h 8/6/2021 ~ 15h 9/6/2021 (GMT +7)

Link: http://pso2.jp/players/news/27898/


EDIT 2: 5/6/2021

Trước lần bảo trì kéo dài 2 ngày thì có 1 cái campaign nhỏ từ Segay: Countdown Campaign

Login PSO2 vào 2 ngày sau để nhận SG

  • 6/6/2021 (JST) – 100 SG Ticket
  • 7/6/2021 (JST) – 100 SG Ticket & 10 SG Ticket

Tổng là 210 SG

2 ngày free SG xong bảo trì, nước đi này hay đấy.Share: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-193/pso2-ngs-chinh-thuc-ra-mat-ngay-9-6-updated-5-6-

Share Tweet Copy Link