PSO2: NGS chính thức ra mắt ngày 9/6 (updated 5/6)

PSO2: NGS chính thức ra mắt ngày 9/6 (updated 5/6)

Thông báo từ Segay là 9/6/2021 PSO2: NGS sẽ chính thức phát hành

Ngoài ra vì đợt ngày chơi to nên bảo trì sẽ dài hơn mọi khi. Bảo trì sẽ bắt đầu từ trước 9/6/2021  1 hoặc 2 ngày, cái này sẽ có thông báo trong tương lai.

Game chưa thấy đâu mà đã thấy bảo trì dài kì rồi. :catlol

nguồn: http://pso2.jp/players/news/i_ngs01/?bg=s_27905


EDIT 1: 4/6/2021

thời gian bảo trì sẽ từ 6h 8/6/2021 ~ 15h 9/6/2021 (GMT +7)

Link: http://pso2.jp/players/news/27898/


EDIT 2: 5/6/2021

Trước lần bảo trì kéo dài 2 ngày thì có 1 cái campaign nhỏ từ Segay: Countdown Campaign

Login PSO2 vào 2 ngày sau để nhận SG

  • 6/6/2021 (JST) – 100 SG Ticket
  • 7/6/2021 (JST) – 100 SG Ticket & 10 SG Ticket

Tổng là 210 SG

2 ngày free SG xong bảo trì, nước đi này hay đấy.Share: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-193/pso2-ngs-chinh-thuc-ra-mat-ngay-9-6-updated-5-6-

Share Tweet Copy Link