Battle Arena Abandonment Policy

Battle Arena Abandonment Policy

Vì cái tỉ lệ aban khi đi rank Battle đang tăng (aban vì thấy team mình thua và sợ bị trừ Arena Points nên đánh bài chuồn) nên Segay ra quyết định:

  • thằng nào aban khi đi Rank Matches sẽ bị trừ Arena Points, coi như là trận vừa rồi thua. 630 hỏi thăm hay mất mạng, mất điện, bla..bla.. cũng ăn gậy

Những tài khoản nào còn cố ý vi phạm sẽ được segay "chăm sóc" bằng 1 vé ra đảo tạm thời, nặng hơn thì vĩnh viễn.

Không áp dụng việc trên nếu xài Password Matches.

ờ, aban đi các thanh niên. Này thì aban >_>Share: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-189/battle-arena-abandonment-policy

Share Tweet Copy Link