Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
PSO2 JP_Ring & Gathering

PSO2 JP_Ring & Gathering

PSO2 JP_Ring & Gathering

Mục lục:

 1. Gathering
 2. Fever
 3. Nguyên Liệu Trade Ring
 4. Grind Ring
 5. Thông Số Grind Ring


1: Gathering

 • Gathering (thu thập): gồm Mining (khai khoáng) và Fishing (cấu cá), kết quả của việc này là nguyên liệu trade boost hoặc trade và grind ring

  [gallery ids="2528,2529" type="rectangular"]

 • Mỗi char có 100 stamila để Mining và 100 stamila để Fishing
  Mỗi lần Mining/Fishing tiêu hao 10 stamila
  Mất khoảng 5 tiếng để hồi toàn bộ stamila (0 - > 100)
 • Chỉ khi nào lấy được items thì mới bị trừ stamila
  -> đang Mining/Fishing mà bị mob đánh thì không bị trừ
 • Thỉnh thoảng đang Mining/Fishing sẽ được "One More", thêm 1 lần nữa mà không bị trừ stamila, cái này do RNG-sama quyết định >_>
 • Có thể xài Stamila Drink để hồi phục, mua bằng AC, SG,....
 • Khi lên lvl sẽ CỘNG DỒN stamila
  VD đang Fishing còn 50 stamila thì lên lvl, thì stamila hiện tại sẽ là 150, cơ mà vì nó >100 (max) nên sẽ không có vụ tự động hồi (hiển nhiên)
 • Lên lvl Mining/Fishing thì như với craft, tính theo thành tựu (như Mining/Fishing vài trăm lần hay kiếm dk rare items), unlock nhiều thì sẽ lên lvl cao
 • Minning/Fishing max lvl 25
 • Chỉ có nhưng map Free Field có kí hiệu nhỏ màu xanh lá cây ở bên phải mới có thể đi Gathering. (bây giờ thì map Free Field ếu nào cũng Gathering được r)

  [gallery ids="6540,6539" type="rectangular"]

2: Fever

 • Mỗi lần Mining/Fishing sẽ tăng 1 combo
  Sẽ gặp fever khi combo này nhỏ hơn hoặc bằng 25 10 (thỉnh thoảng combo cũng gặp fever)
 • Cứ 3 lần Mining/Fishing sẽ có bonus combo, +1, +2 hoặc +3 (RNG quyết định, tất nhiên rùi ">_>)
 • Hiện tại chưa rõ việc Fever với ít combo có bằng Fever với nhiều combo hay không?
  về rate rare items thì không chắc nhưng exp thì lệch nhau tỉ độ
  Kết thúc Fever sẽ có exp bonus cho char, Fever với ít combo thì lượng exp này < Fever với nhiều combo. Ngoài ra Mining/Fishing càng nhiều trong Fever thì exp bonus càng tăng
 • Thời gian Fever ban đầu là 1 phút, và sẽ tăng lên theo lvl Mining/Fishing
 • Vì kết quả vụ Gathering là kiếm ring nên Fishing kiếm combo lên Fever trước rùi hãy Minning
  Fishing chỉ kiếm mấy đồ trade boost hoặc làm Q nên không quan tâm nhiều
  Mining mới kiếm được nguyên liệu trade ring
 •  

3: Nguyên liệu trade Ring

Trade Ring bằng gì thì grind ring bằng cái đấy, tất cả giá 30k mes, trừ cái R/Boost Slayer có 3k mes
Trade ở Franka's Cafe
pso20161005_195945_001.jpg
hoặc ở Campship
pso20161005_195753_000.jpg
hoặc giàu thì mua trên visi
pso20161005_200124_002.jpg

Tìm nguyên liệu để trade ring như thế nào:
VD:  L / JG Sonic Arrow

 • Naberus Rock x 3            => mining ở planet Naber  (Foresst/Ruin/Tundra)
 • Ruins Amethyst x 1     => minning ở map Ruin
 • => đi Ruin Exp để kiếm

L / Recast Reverser field

 • Earth Rock x 3    => mining ở planet Earth (Tokyo, Las Vegas)
 • Tokyo Opal x 1   => mining ở map Tokyo
 • => đi Tokyo Exp kiếm nguyên liệu

Một số ring khi grind sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng,  có thể xem toàn bộ ở phần 5

LEFT RING

Có thể lắp vào unit 12* => 1 char có thể sử dụng tối đa 4 L ring cùng lúc. Xem thêm: Pso2_Unit 12*

L Ring đã gắn vô unit 12* thì có zời mới lấy lại được, gỡ không được nhưng đè lên bằng 1 ring khác thì được

Các stat ở L Ring khi grind sẽ được chọn để tăng, 1 lvl grind = 1 stat

L/JGソニックアロー
JG Sonic Arrow

 

 • Naberu Rock x 3
 • Ruins Amethyst x 1
 • Kích hoạt PA Sonic Arrow  khi  Just
  Guard bằng Sword thành công
untitled
L/JGヘブンリーF
JG Heavenly Fall

 

 • Vopal Rock x 3
 • CoastSapphire x 1
 • Kích hoạt PA Heavenly Fall khi Just
  Guard bằng Wired Lances thành công
Untitled.png
L/JGライジングF
JG Rising Flag

 

 • Earth Rock x 3
 • Tokyo Opal x 1
 • Kích hoạt PA Rising Flag khi Just
  Guard bằng Partizans thành công:
Untitled.png
L/DSカマイタチ
Double Saber Whirlwind

 

 • Earth Rock x 3
 • Tokyo Opal x 1
 • Có tỉ lệ xài whirlwind (weap acction
  DS) sau khi xài PA của DS nếu đang
  có gear, không gear khỏi xài
Untitled.png
L/TDエアーチェイス
Twin Dagger Air Chase

 

 • Naberu Rock x 3
 • Forest Emerald x 6
 • Lambda Grinder x 15
 • Xài normal attack sẽ lao đến lock
  target miễn là mình còn ở trên
  không
Untitled.png
L/ナックルチェイス
Knuckle Chase

 

 • Naberu Rock x 3
 • Ruins Amethyst x 6
 • Lambda Grinder x 15
 • Xài normal attack sẽ lao đến lock
  target miễn là mình còn ở trên
  mặt đất
Untitled.png
L/フロントSロール
Front S-Roll

 

 • Naberu Rock x 3
 • Forest Emerald x 1
 • Tmg chỉ roll được ra sau, sang trái hay phải, nay có thể roll vềphía trước
  (nhìn bùn cười lắm =)))))) )
Untitled.png
L/カタナギアガードR
Katana Gear Guard R

 

 • Vopar Rock x 3
 • Coast Sapphire x 1
 • Khi guard 3s sẽ kích hoạt counter,
  thích hợp với newbie hay ai
  không counter tốt được
Untitled.png
L/DBスナッチ
Dual Blade Snatch

 

 • Wopal Rock x3
 • Coast Sapphire x1
 • Tăng thêm dmg khi xài weap action của
  DB
Untitled.png
L/テックCパリング
Tech Charge Parrying

 

 • Naberu Rock x 3
 • Forest Emerald x 1
 • Vô hiệu hóa đòn tấn công của
  mob/boss vào người trong khi đang charge techni và xài rod/talis/
  JB /tack/wand (na ná Just Guard,
  nhưng không phản dmg)
Untitled.png
L/RRフィールド
Recast Reverser Field

 

 • Earth Rock x 3
 • Tokyo Opal x 1
 • Giảm thời gian hồi cho Reverser
  Fileld (cái field méo thấy con
  Te nào xài=))) )
Untitled.png
L/ハンターギアセイブ
Hunter Gear Save

 

 • Naberu Rock x 3
 • Forest Emerald x 1
 • Giảm gear tiêu thụ khi
  xài weap của HU
Untitled.png
L/ハイタイムキープ
High Time Keep

 

 • Naberu Rock x 3
 • Ruins Amethyst x 1
 • Có tỉ lệ Xài được High Time một lần
  nữa mặc dù đã nhận sát thương
  (chưa chắc là 1  lần hay vài lần)
Untitled.png
L/ショートコンバット
Short Combat

 

 • Naberu Rock x 3
 • Ruins Amethyst x 6
 • Lamda Grinder x15
 • Bỏ hiệu ứng bay đến mob/boss trong
  Katana Combat khi xài normal attack
Untitled.png
L/ワイドエリアヒール
Wide Area Heal
(con 
hàng của AIS)

 

 • Lillipa Rock x3
 • Desert Topaz x1
 • Tăng bán kính của Skill AIS: [Area Heal].
Untitled.png
L/クイックブラスター
Quick Blaster

(con 
hàng của AIS)

 

 • Lillipa Rock x3
 • Quarry Lapis Lazuli x1
 • Giúp Photon Blaster kích hoạt
  nhanh hơn và tăng tần xuất
  bắn
Untitled.png
L/アーリィライズ
Early Rise
(con 
hàng của AIS)

 

 • Lillipa Rock x3
 • Desert Topaz x1
 • Giảm thờig ian nằm sấp
  của AIS
Untitled.png
L/ライトアーマー
Light Armor

(con 
hàng của AIS)

 

 • Lillipa Rock x3
 • Quarry Lapis Lazuli x1
 • Giảm PP cost nhưng sẽ chịu
  nhiềusát thương hơn bình
  thường
Untitled.png
L/バレットボウホーミング
Bullet Bow Homing

 

 • Wopal Rock x3
 • Facility Tourmaline x1
 • Normal atk của Bow sẽ có tính
  năng đuổi theo mob/boss chứ
  ko miss đến 90% như xưa nữa
Untitled.png
L/JBエレメンタルキープ
Jet Boots Elemental Keep

 

 • Earth Rock x3
 • Vegas Diamond x6
 • Lambda Grinder x15
 • Vô hiệu quá Weap acction của JB
  (reset ele) => vô hiệu hóa Element
  Bust. Ele sau khi xài techni vẫn giữ
  nguyên, nhưng nếu switch weap
  hoặc xài PA Vinto thìele vẫn bị reset
  bình thường
Untitled.png
L/スタンディングサイン
Standing Sign

 

 • Wopal Rock x3
 • Facility Tourmaline x6
 • Lambda Grinder x15
 • Xuát hiện hiệu ứng khi Standing
  Sniper (tree RA) được kích hoạt
  (cần tìm hiểu thêm, không biết để làm màu
  hay làm gì?)
Untitled.png
L/Aランチャーモード
Another Launcher Mode

 

 • Earth Rock x3
 • Vegas Diamond x1
 • Launcher bắn theo đường
  vòng cung :v :v :v
Untitled.png
L/ショートミラージュ
Short Mirage

 

 • Wopal Rock x3
 • Facility Tourmaline x6
 • Lambda Grinder x15
 • Giảm thời gian của Mirage Escape
  (talis/rod/wand không xài
  wand lover)
Untitled.png
L/ウォンドEチェンジ
Wand Element Change

 

 • Lillipa Rock x3
 • Quarry Lapis Lazuli x1
 • Tác dụng như change ele của JB,
  xài techni charge nào thì wand
  ele đấy
Untitled.png
L/メイトラバーズ
Mate Lovers

 

 • Lillipa Rock x3
 • Desert Topaz x1
 • Tăng lượng hp hồi phục và tốc độ
  xài mate (bản nhái cao cấp của
  Quickmate bên BR đây mà)
Untitled.png
L/JBテックアーツSC
Jet Boots Tech Arts Short Charge

 

 • Naberius Rock x3
 • Tundra Amber x6
 • giảm thời gian charge khi xài
  combo từ PA JB qua techni
 • vd: moment gate > foie
 Untitled.png
L/スローダイブロール
Slow Dive Roll

 

 • Amduscia Rock x3
 • V.Caverns Garnet x1
 • giảm speed roll của Dive Roll
 • không xài chung được với
  L/Step Jump
 Untitled.png
L/ノンウィークボーナス
Non Weak Bonus

 

 • Naberius Rock x3
 • Tundra Amber x1
 • Chỉ xài cho Launcher
 • "Weak Hit Advance" có thể áp
  dụng với những khu vực non-weak.
 Untitled.png
L/ステップジャンプ
Step Jump

 

 • Amduscia Rock x3
 • V.Caverns Garnet x6
 • Lambda Grinder x15
 • tăng tốc dộ Jump khi xài Step. Noài ra nó cũng có tác dụng cất weap
  nhanh, xài tốt với ng lấy orbit làm
  main weap. Step > jump là weap ra
  đằng sau lưng để hồi pp rồi, chứ
  không phải chạy 1 lúc để nó tự cất
  weap nữa
 • Không xài chung được với
  L/Slow Dive Roll
 Untitled.png
L/JリバーサルJAコンボ
Just Reversal Just Attack Combo

 

 • Naberius Rock x3
 • Tundra Amber x6
 • Lambda Grinder x15
 • sau khi Just Reversal sẽ có JA, tương tự với Snatch JA Combo
  của BR
 Untitled.png
L/エアリバーサル
Air Reversal

 

 • Amduscia Rock x3
 • V.Caverns Garnet x6
 • Lambda Grinder x15
 •  reversal ngay trên không
  luôn (tiện vỡi)
 Untitled.png
 L/スローFiアクション
Slow Fi-Action (weap action
lần 2 mới kích hoạt)

 

 • Harukotan Rock x3
 • Shironia Moonstone x6
 • Lambda Grinder) x15
 • giảm speed cho weap action
  của FI(dodge bằng Knuck dễ
  hơn rồi)
 Untitled.png
  L/PBホーミング
Photon Blade Homing

 

 • Lillipa Rock x3
 • Sub. Tunnel Peridot x1
 • Photon Blades. tự động đuổi theo
  mục tiêu, đổi lại là bị delay khi xài
 Untitled.png
  L/ピースゾンディール
Peace Zondeel

 

 • Harukotan Rock x3
 • Shironia Moonstone x6
 • Lambda Grinder x15
 • Loại bỏ hiệu ứng giật gây dmg và
  shock status của Zondeel khi xài
  kèm với 1 techni lighting khác
 Untitled.png
  L/ニアオートターゲット
Near Auto-Target

 

 • Lillipa Rock x3
 • Sub. Tunnels Peridot x6
 • Lambda Grinder x15
 • vẩy 1 lần tack thì pet auto
  attack mục tiêu target
 Untitled.png
 L/ジャンピングドッジ
Jumping Dodge

 

 • Harukotan Rock x3
 • Shironia Moonstone x1
 • tăng độ cao jump. Thấy mấy
  sentai xài để rush TA lili là
  nhiều =))))
 Untitled.png
 L/Aロッドシュートモード
Another Rod Shooting Mode

 

 • Amduscia Rock x3
 • Skyscape Fluorite x1
 • Rod shoot phát nổ khi trúng
  mục tiêu
 
 L/ジャストリバーサルB
Just Reversal B

 

 • Amduscia Rock x3
 • Skyscape Fluorite x1
 • Khi Just Reversals sẽ gây dmg
  và stun mob gần đó
 
 L/マグエキサイト
Mag Excite

 

 • Wopal Rock x3
 • Seabed Tanzanite x1
 • Tăng tần xuất và dmg của
  non-SP Auto Actions.
 
 L/ステップJAコンボ
Step JA Combo

 

 • Wopal Rock x3
 • Seabed Tanzanite x6
 • Lambda Grinder x15
 • thêm JA cho Step
 
 L/カタナCカウントアップ
Katana Combat Count Up

 

 • Amduscia Rock x3
 • Sanctum Zircon x1
 • tăng số hit khi xài Katana Combat
 
 L/Pウィークバレット
Point Weak Bullet

 

 • Harukotan Rock x3
 • Kuron Hematite x6
 • Lambda Grinder x15
 • WB bắn xuyên vật thể, lock chỗ
  nào là trúng chỗ đó
 
 L/アトマイザーラバーズ
Atomizer Lovers

 

 • Harukotan Rock x3
 • Kuron Hematite x1
 • Tăng lượng hồi phục và tốc độ
  dùng  Atomizer items.
 
 L/TマシンガンSアップ
Twin Machine Gun Stance UP

 

 • Amduscia Rock x3
 • Sanctum Zircon x1
 • Tăng dmg  Striking và Ranged
  khi dùng tmg và có kích hoạt skill.
  GU RA méo dùng được cái ring này...
 
   
   
   
   

Một số ring khi grind sẽ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng,  có thể xem toàn bộ ở phần 5

Right Rings

R/マッシブハンター
Massive Hunter

 

 • Vopar Roxk x 3
 • Coast Sapphire x 1
 • HU làm main/ sub sẽ không sử
  dụng được
 • Không bị hất văng đi, giảm sát
  thương nhận vào
 Untitled.png
R/Cストライク打撃
Critical Strike (Striking)

 

 • Earth Rock x 3
 • Tokyo Opal x 1
 • FI làm main/ sub sẽ không sử
  dụng được
 • Tăng tỉ lệ crit dmg S
 Untitled.png
R/Cストライク射撃
Critical Strike (Ranged)

 

 • Vopar Rock x 3
 • Coast Sapphire x 1
 • FI làm main/sub sẽ không sử
  dụng được
 • Tăng tỉ lệ crit dmg R
 Untitled.png
R/Cストライク法撃
Critical Strike (Tech)

 

 • Naberu Rock x 3
 • Ruins Amethyst x 1
 • FI làm main/ sub sẽ không sử
  dụng được
 • Tăng tỉ lệ crit dmg T
 Untitled.png
R/キリングボーナス
Killing Bonus

 

 • Earth Rock x 3
 • Tokyo Opal x 1
 • RA làm main/sub sẽ không sử
  dụng được
 • Trong bán kính 1 step tính từ
  nhân vật, pp được hồi với mỗi
  mob bị tiêu diệt
 Untitled.png
R/Pキーパー打撃
Perfect Keeper (Striking)

 

 • Naberu Rock x 3
 • Ruins Amethyst x 1
 • GU làm main/ sub sẽ không sử
  dụng được
 • Hp nhân vật >75% thì được cộng
  thêm dmg S
 Untitled.png
R/Pキーパー射撃
Perfect Keeper (Ranged)

 

 • Earth Rock x 3
 • Tokyo Opal x 1
 • GU làm main/sub sẽ không sử
  dụng được
 • Hp nhân vật >75% thì được cộng
  thêm dmg R
 Untitled.png
R/Pキーパー法撃
Perfect Keeper (Tech)

 

 • Earth Rock x 3
 • Forest Emerald x 1
 • GU làm main/ sub sẽ không sử
  dụng được
 • Hp nhân vật >75% thì được cộng
  thêm dmg T
 Untitled.png
R/フォトンフレア
Photon Flare

 

 • Vopar Rock x 3
 • Coast Sapphire x 1
 • FO làm main/sub sẽ không sử
  dụng được
 • Trong một khoảng thời gian
  được cộng thêm T atk
 Untitled.png
R/PPコンバート
PP Convert

 

 • Vopar Rock x 3
 • Coast Sapphire x 1
 • TE làm main/sub sẽ không thể
  sử dụng
 • giảm max HP nhưng được + PP
  auto restore
 Untitled.png
R/アタックアドバンス
Attack Advance

 

 • Earth Roxk x 3
 • Forest Emerald x 1
 •  BR làm main/sub sẽ không sử
  dụng được
 • Tăng dmg của normal attack
 • Không áp dụng cho Hero
 Untitled.png
R/EPPRフィールド
Elemental PP Restorate Field

 

 • Earth Rock x 3
 • Tokyo Opal x 1
 • BO làm main/sub sẽ không sử
  dụng được
 • PP được hồi thêm nếu nor atk
  vào weak ele của mob/boss
 • Không áp dụng cho Hero
 Untitled.png
R/ブーストスレイヤー
Boost Slayer

 

 • Earth Rock x 3
 • Tăng dmg lên các booster mob/boss
  [mấy con có cục màu đỏ (N,H,VH) hay
  cục sáng sáng hình bàn tay bắn ra đạn (SH+) đặc điểm chung là weak
  fire / ice/ lighting ]
 • Class nào cũng xài được
 Untitled.png
R/バーンガード
Burn Guard

 

 • Naber Rock x3
 • Pure Photon x15
 • Giảm tỉ lệ bị Burn (Burn resis)
 • Class nào cũng xài được

Pure Photon bem boss cuối LQ:
Chaotic Roar of the Dragon, hoặc đi
EQ drop khi bem boss hết turn

 Untitled.png
R/フリーズガード
Freeze Guard

 

 • Wopal Rock x3
 • Pure Photon x15
 • Giảm tỉ lệ bị Freeze (Freeze resis)
 • Class nào cũng xài được

Pure Photon bem boss cuối LQ:
Chaotic Roar of the Dragon, hoặc đi
EQ drop khi bem boss hết turn

 Untitled.png
R/ Jリバーサルカバー
Just Reversal Cover

 

 • Earth Rock x3
 • Vegas Diamond x1
 • Hồi phục hp sau khi Just
  Reversals (jump sau khi bị knock)
 • Main / sub BR không thể xài
 Untitled.png
R/ ヒールシェア
Heal Share

 

 • Earth Rock x3
 • Vegas Diamond x1
 • Hồi phục hp cho những người
  cạnh bên khi mình xài mate
  hoặc Resta
 • main / sub BO không thể xài
 Untitled.png
R/ アドレナリン
Adrenaline

 

 • Wopal Rock x3
 • Facility Tourmaline x1
 • Tăng thời gian hiệu lục của Shifta
  và Deband lên bản thân
 • Main/sub FI không thể xài
 Untitled.png
R/ワイドサポート
Wide Support

 

 • Naberius Rock x3
 • Tundra Amber x1
 • Tăng độ rộng của techni support
  (Resta, Shifta, Anti, Deband)
 • Main/sub TE không thể dùng
 Untitled.png
R/JリバーサルPPゲイン
J Reversal PP Gain

 

 • Amduscia Rock x3
 • V. Caverns Garnet x1
 • Hồi một lượng pp sau khi
  Just Reversal.
 • Main/sub BO không thể dùng
 Untitled.png
R/ヒーリングガード
Healing Guard

 

 • Naberius Rock x3
 • Tundra Amber x1
 • Hồi HP cho mình và người chơi
  xung quanh khi Just Guard thành công
 • Main/sub HU không xài được
 Untitled.png
 R/テックアーツJAPPS
Tech Arts JA PP Save

 

 • Lillipa Rock x3
 • Sub Tunnels Peridot x1
 • giảm pp cost khi JA liên tục bằng
  các techni khác nhau (có cái này
  thì bỏ cái Territory PP Save bên
  TE chắc cũng được )
 • Main/sub FI không xài được
 Untitled.png
 R / Effort Symbol

 

 • đi XQ solo thứ 2
 • từ +1 lên +19 thì đi XQ 5 sẽ drop stone để grind (hình dưới nó là cái thứ 2 trong 4 nguyên liệu)
  15555172_949757708489459_217876144_o.png
 • muốn  +20 thì cần cái này: Ace Of [Class] đeo ring này +19 đi xq stage 10 có tỉ lệ drop ở xq 4 (HxH).
  Cái này là access. drop ở xq4: Heaven and Hell (HxH)
  15491446_949795875152309_1505102240_o.png
 Mỗi class 1 màu ring khác nhau

 

シンボル2.jpg

p/s: rất cảm ơn thanh niên Tsubaki Yui đã làm chuột bạch để cung cấp thông tin này! =))))

1 tràng pháo tay tuyên dương thanh niên! :v :V 

 R/クイックメイト
Quick Mate

 

 • Amduscia Rock x3
 • Skyscape Fluorite x1
 • Giảm thời gian dùng Mate
 • main/sub BR không thể xài
 
 R/クリティカルフィールド
Critical Field

 

 • Wopal Rock x3
 • Seabed Tanzanite x1
 • tạo 1 vùng xung quanh người chơi,
  tăng tỉ lệ crit cho những ai đứng
  trong vùng đó
 • main/sub BO không thể xài
 
 R/ショックガード
Shock Guard

 

 • Lillipa Rock x3
 • Pure Photon x15
 • giảm tỉ lệ bị dính status: shock

Pure Photon bem boss cuối LQ:
Chaotic Roar of the Dragon, hoặc đi
EQ drop khi bem boss hết turn

 
 R/ミラージュガード
Mirage Guard

 

 • Earth Rock x3
 • Pure Photon x15
 • giảm tỉ lệ bị dính status: mirage

Pure Photon bem boss cuối LQ:
Chaotic Roar of the Dragon, hoặc đi
EQ drop khi bem boss hết turn

 
 R/パニックガード
Panic Guard

 

 • Harukotan Rock x3
 • Pure Photon x15
 • giảm tỉ lệ bị dính status: panic
 • Rất ngon khi đem đi bem Darkness
  phase 1. Mấy bãi sình thải ra từ
  mấy cái xe của Double Final Form
  gây panic, làm khá nhiều thanh
  niên ức chế =)))))

Pure Photon bem boss cuối LQ:
Chaotic Roar of the Dragon, hoặc đi
EQ drop khi bem boss hết turn

 
 R/ポイズンガード
Poison Guard

 

 • Amduscia Rock x3
 • Pure Photon x15
 • giảm tỉ lệ bị dính status: poison

Pure Photon bem boss cuối LQ:
Chaotic Roar of the Dragon, hoặc đi
EQ drop khi bem boss hết turn

 

R/フレンズプロテクション
Friend's Protection

 • Làm hết COs của RINA hồi valentitine 2017 + COs của Itsuki
  White Day 2017, sẽ xuất hiện
  SORO ở Franka's Cafe, làm xong
  COs của SORO với Itsuki sẽ cho
  ring này, mặc định +20
 • dmg nhận vào còn 95% (giảm 5%
  dmg nhận)
 • Hàng event, không chắc sau này có thể kiếm
 17016595_639437919584880_874556989_o.png
 R/フレイムTSチャージ
Flame Tech S Charge

 

 • Amduscia Rock x3
 • Sanctum Zircon x1
 • Giảm thời gian charge của
  Fire technique.
 • Main/sub FO không thể dùng
 
 R/HPリストレイト
HP Restorate

 

 • Harukotan Rock x3
 • Kuron Hematite x1
 • Khi HP giảm xuống 1 mức nhật
  định sẽ tự dộng hồi HP
 • Main/sub SU không thể dùng
 
   
   
   
   
   
   


4: Grind Ring

Grind ring tại Dudu/Monica, 30k/lần trừ Boost Slayer Ring

Muốn grind ring thì phải lên lvl cho ring, cứ equip ring (tương tự với equip unit) rồi đi làm Q bình thường, ring sẽ ăn theo 5% exp từ mob/boss, COs, tương tự như sub class

 • Lv1 – Lv5 cần 3 x Rocks and 5 x Grinders
 • Lv5 – Lv10 require 3 x Rocks, 1 x Gem and 5 x Grinders
 • Lv11 – Lv20 require 3 x Rocks, 1 x Gem, 5 x Grinders và 3 x Lambda Grinders

Lưu ý có có thể xịt, nhưng ít nhất là không bị giảm -_-"

5: Thông Số grind Ring

Có thể có chút sai lệch nhưng về cơ bản vẫn đúng

Một số ring không có thông số tăng mà chỉ có stat tăng khi grind thì sẽ không ghi

Right Ring đơn giản là hàng fake của các class nên đừng có kêu ca nhiều, có hàng xài là tốt rồi! :v
Ngoài ra Right Ring của class nào thì class đó làm main hay sub sẽ không thể sử dụng được
VD: R/Killing Bonus thì main hoặc sub RA sẽ không xài được (có nói ở trên rồi nhưng nhắc lại kểu lại có người hỏi sao không xài được)

hoặc xem toàn bộ tại đây
[office src="https://onedrive.live.com/embed?cid=1CBC2CBE81346CEE&resid=1CBC2CBE81346CEE%21113&authkey=AOHI1k_jC3xi_-M&em=2&ActiveCell='Trang_ti%CC%81nh1'!A1&wdHideHeaders=True" width="700" height="650"]

Nguồn: lượm lặt trên mạng + Swiki với kinh nghiệm cá nhân '_'Share: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-182/pso2-jp-ring-gathering

Share Tweet Copy Link