Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Swapping SSA

Swapping SSA

Swapping SSA

29/8/2018 sega ra chế độ mới giúp người chơi có thể tráo đổi SSA giữa 2 weapon

Để thử nghiệm thì mình chuẩn bị sẵn mấy weap như sau:

Nhân vật chính ngày hôm nay: (BASE: weap chính để lấy SSA từ các weap khác)

Ares NT 14* +35, x6 có S3, sẽ lấy S1 và S2 cho nó (hàng mới lụm đó =)) )

 

và có SAF là S1:

Tiếp theo dàn nhân vật phụ: (FODDER: weap để đem tráo)

Nhân vật phụ thứ 1: Weap 11* NT +35 không hỗ trợ SSA

Nhân vật phụ thứ 2: Weap 13* NT không hỗ trợ SSA

Nhân vật phụ thứ 3: Weap 13* NT có hỗ trợ SSA, x6 có S1

Nhân vật phụ thứ 4: Weap 13* NT có hỗ trợ SSA, x4 có S3

Nhân vật phụ thứ 5: Weap 13* NT, có hỗ trợ SSA, x8 có S2

Sau khi chọn mục Swapping SSA, ta chỉ thấy còn nhân vật phụ thứ 3,4,5

=> swap chỉ áp dụng cho 13* NT trở lên và có hỗ trợ SSA

Chọn nhân vật chính của chúng ta nào: Ares 14* NT, vẫn thấy mấy nhân vật phụ 3,4,5

=> không như affix, dù fodder có số abi thấp hơn base thì vẫn có thể swap được (base là Ares: x6, vẫn có thể chọn Val Retora x4)

1. Nhân vật phụ thứ 1: Val Restora x4

Ta chọn được 6 abi cho nhân vật chính, 4 cho nhân vật phụ, abi thường của cả 2 weap vẫn được giữ nguyên. nhưng SAF của Ares không xuát hiện

=> SSA phải nằm trong list abi của weap thì mới có thể swap, dù là SAF mà không được affix ra ngoài thì vẫn không tính 

2. Nhân vật phụ thứ 2: Val Radda x6

Ares nhận được s3 từ Val Radda, và sẽ hair bỏ lại 1 abi

Val Radda mất SSA, nên tụt từ x6 xuống x5

3. Nhân vật phụ thứ 3: Val Rock x8

Cũng tương tự với nhân vật phụ thứ 2, Ares bỏ lại 1 abi và Val rock tụt xuống x7

=> số abi của fodder có thể giảm sau khi swap. Nếu cả 2 có trùng số SSA (S1 với S1, S2 với S2, S3 với S3, S4 với S4), như với nhân vật phụ thứ 1: Val Restora x4, có trùng S3 thì số abi của fodder có thể sẽ giữ nguyên

Tổng Kết:

  1. Swap chỉ áp dụng cho 13* NT trở lên và có hỗ trợ SSA, số SSA tương ứng
  2. Không như affix, dù fodder có số abi thấp hơn base thì vẫn có thể swap được
  3. Số abi của fodder có thể giảm sau khi swap. Nếu cả 2 có trùng số SSA (S1 với S1, S2 với S2, S3 với S3, S4 với S4) số abi của fodder có thể sẽ giữ nguyên
  4. Tỉ lệ swap cho SSA và abi khác luôn là 100%
  5. SSA phải nằm trong list abi của weap thì mới có thể swap, dù là SAF mà không được affix ra ngoài thì vẫn không tính 

Bài này còn hơi phiến diện, có gì góp ý mọi người cứ cmt bên dướiShare: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-181/swapping-ssa

Share Tweet Copy Link