Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Super Special Abilities (SSA) / S-Class Abilities

Super Special Abilities (SSA) / S-Class Abilities

Super Special Abilities (SSA) / S-Class Abilities
  1. Giới thiệu
  2. SSA Slots
  3. Affix SSA
  4. SSA & Weapons

1. Giới thiệu

20/12/2017 segay ra mắt loại ability mới Super Special Abilities (SSA), hay còn gọi là S-Class Abilities

Tác dụng của SSA tương tự với Potentials của weap (buff dmg, buff crit rate, buff pp regen,....) nhưng cách sử dụng lại giống ability. Với weap 13* NT trở lên, SSA có thể là SAF, hoặc trong list abi của weap. Với weap 13* trở xuống hoặc không phải NT thì ta sẽ không đề cập tới trong post này ( cơ bản làm éo có gì mà nói '-' ).

2. SSA Slots

Untitled.png

SSA chia làm 4 loại chính: S1, S2, S3, S4. Hoàn toàn có thể affix 2,3 SSA giống nhau vào cùng 1 weap. Vd S1 và S2 affix SSA: Photon reduction(giảm pp tiêu thụ), và tác dụng của nó sẽ lớn hơn nhiều so với bình thường Tuy nhiên, nồi nào úp vung nấy, nếu weap bạn xài không hỗ trợ loại nào thì bạn sẽ không thể affix SSA loại đó. VD như Val series, chỉ hỗ trợ S1, S2, S3 và không hỗ trợ S4 (ảnh trên, khung màu đỏ) nên sẽ không thể affix S4 vô Val series

3. Affix SSA

Như đã nói ở trên, nó tương tự khi affix abi bình thường. Khác ở cái là rate luôn luôn 100% dù có up slot đi nữa 1 lưu ý nhỏ: có những loại SSA chỉ hỗ trợ cho 1 loại weap cố định, tuy có thể affix cho những weap khác nhưng nó sẽ vô dụng. VD như S4 của Atra Rod: 摂理洗練 - Refinement and refinement có tác dụng là Buff thêm cho Element Conversion (cái này là skill tree của FO). Nếu affix cho FI/HU cầm DS thì vô dụng.

4. SSA & Weapons

Danh sách SSA cso thể xem ở đâyShare: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-16/super-special-abilities-ssa-s-class-abilities

Share Tweet Copy Link