Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
EXPERT MODE

EXPERT MODE

EXPERT MODE

Chế độ để những người đạt đủ điều kiện có thể chơi với nhau. Phân biệt người mới/gà/chơi dở với người chơi tốt. (ngày trước là Block)

Điều kiện để unlock Expert, được được các title sau:

  Title Điều Kiện
A: 狂想の死闘奮迅

S-Rank Clear [Solo Training: Phanatical Phantoms]. 

Clear Quest dưới 15'

B: 幻創母神を超えし者

S-Rank Clear [T: Destroyers of Light].

Clear Quest dưới 18'

Phải nhận được cả 2 Title trên mới có thể dùng expert mode

Source: BumpedShare: https://slimetan.3ktan.com/pso2/blog/info-105/expert-mode

Share Tweet Copy Link