Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Ý tưởng

Đây là nơi mình nêu ra ý tưởng cho truyện ngắn, 1 hoặc 1 vài trang. Không có tay nghề vẽ nên nếu có ai thấy ý tưởng mình hay và có khả năng vẽ thì thoải mái lấy mà vẽ nhé.
Ghi được cre thì tốt.
Lưu ý: đây chỉ là ý tưởng, nếu bắt tay vào vẽ bạn thấy không ổn hoặc có thể sửa tốt hơn thì thoải mái chỉnh sửa theo ý bản thân.

583: [Ideal] Robin hát lắm quá - 2 (HSR)
582: [ideal] Phản ứng của Firefly khi NKP có bỏ qua hay không việc Firely che giấu thân phận (HSR)
581: [Ideal] Firefly thích ống phóng hoả tiễn (HSR)
579: [Ideal] Firefly chột dạ khi nói chuyện với Argenti (HSR)
574: [Ideal] Robin hát lắm quá (HSR)
570: [Ideal] Hò hét vì idol
569: [Ideal] Arlecchino và món ăn đặc biệt (GI)
566: [Ideal] Himeko và chuyện ngày xưa pha cafe (HSR)
565: [Ideal] Acheron không thể chém heo (HSR)
564: [Ideal] Đan Heng ngủ trên dây (HSR)
563: [Ideal] Bà phù thuỷ đẹp hơn (HSR)
562: [Ideal] Seele muốn tìm hiểu Pom-Pom (HSR)
561: [Ideal] Arlecchino bem Fatui lấy nguyên liệu (GI)
559: [Ideal] Bronya uống cafe (HSR)
557: [Ideal] Seele nhận nhầm Seele (HI3 / HSR)
224: [Ideal] Bao cát Loufu (HSR)
s