Thông báo: Loại bỏ lệnh nikke

Sau một thời gian không còn được sử dụng nhiều nên tôi quyết dịnh sẽ xoá nó khỏi danh sách lệnh của bot để có không gian cho những lệnh khác.

 

Ngày Viết: 2024-01-20 16:26:14