Cập nhật lại lệnh cho HI3,GI, thêm mới HSR và lệnh kiểm tra code game

1. Chuyển đổi lại câu lệnh genshin, honkai

Chuyển đổi lệnh /honkai -> /hi3

->

Chuyển đổi lệnh /genshin -> /gi

->

 

2. Thêm mới lệnh /gi code, /hi3 code, /hsr code

Các lệnh này để kiểm tra code cho game Genshin Impact, Honkai Impact 3, Honkai Star Rail.

Có 2 cách dùng:

  • Cách 1 là không thêm văn bản gì thì bot sẽ lấy code trên Wiki của game. Trả về tối đa 10 code gần nhất còn hiệu lực. 

  • Cách 2 là thêm đoạn văn bản cần lọc code, bot sẽ trả về đoạn code và link để dùng (nếu có)

VD có đoạn văn bản sau, copy bỏ vô lệnh trên.

Travelers, here are the redemption codes for this Special Program!

Primogems ×100 + Mystic Enhancement Ore ×10 "RS99D5LVTM6V"

Primogems ×100 + Hero's Wit ×5 "UBRQC4MCT4PZ"

Primogems ×100 + Mora ×50,000 "8BQ9CMMVS5PM"

The redemption codes are valid until December 8, 2023 23:00 (UTC-5), redeem them

Kết quả trả về sẽ là mã code và đường dẫn nhập nhanh

Đường dẫn nhập nhanh chỉ áp dụng cho GI và HSR. HI3 thì Michos chưa có làm nên chỉ trả về code thôi.

Lưu ý: bộ lọc có thể sẽ không chính xác 100% nên nếu gặp trường hợp văn bản nào không lọc được thì hãy bình luận bên dưới để tôi có cách khắc phục

Bạn cũng có thể dùng nó để lọc code cho những game khác, miễn là code thoả mãn các điều kiện sau:

  • Chuỗi gồm 5 ký tự trở lên
  • Chỉ bao gồm chữ viết hoa và số

 

Ngày Viết: 2023-12-09 21:54:19