Tin nhắn từ Kafka

Tin nhắn từ Kafka

Sau khi hoàn thành Nhiệm vụ đồng hành Kafka (I): Bức Thư Từ Người Phụ Nữ Xa Lạ sẽ nhận được tin nhắn từ Kafka.

Và không, bả không lên tàu đâu.... ít nhất là giờ chưa lên