Nhiệm vụ đồng hành Kafka (I): Bức Thư Từ Người Phụ Nữ Xa Lạ

Nhiệm vụ đồng hành Kafka (I): Bức Thư Từ Người Phụ Nữ Xa Lạ

Bạn nhận được tin từ Kafka, cô ta báo rằng bản thân đang gặp rắc rối và cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn có giúp cô ta không?... Hoặc, bạn có thật sự tin cô ta không?

Roll mommy nào~~~