Fangirl Yanqing?

Fangirl Yanqing?

Trong NV Khai Phá: Robot Tiên Ca, ta phải đi chụp ảnh cảnh biệt ly cho robot. Trong đó có cảnh bà mẹ tóm cổ đứa con simp của mình về....

"Vị tướng quân Yanqing đó", ý gái là tên nhóc trẩu tre gạ kèo solo với sư phụ Tướng Quân Jing Yuan (Nhiệm vụ đồng hành Yanqing (I): Thử thách lưỡi băng), tự tin gáy 1 mình chấp Cựu Long Tôn tộc Vidyahara với  thợ săn Stellaron (NV Khai Phá: Tận Cùng Tiên Cốt), ấy hả Yoimiya Wheeze

Trẩu từ Idol tới fan Ei Wheeze Cạn lời! Catlol