Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Từ biệt Misha?

Từ biệt Misha?

Từ biệt Misha?

Sau Nhiệm Vụ Khai Phá "Penacony - Kẻ Ngốc Luôn Ấn Chuông Hai Lần" (v2.2) trạng thái của Misha trong Sổ Đăng Ký Du Khách trên Đội tàu sẽ chuyển sang "Đã từ biệt đội tàu".

Sau bạn sẽ không thể gặp lại Misha trên tàu.

Đối với phần tin nhắn, nếu bạn còn tin nhắn Misha nhưng chưa trả lời, giờ mà trả lời thì sẽ không liên hệ được.

Trường hợp tương tự với Gallagher.

Sầu..... Teri Hang

 

P/s: Nói tới vụ gặp lại trên tàu nhớ tới Loucha, theo cốt truyện thì ổng bị bế đi rồi nên chắc cũng từ biệt đội tàu nốt Catlol