Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Nhiệm Vụ Khai Phá "Penacony - Kẻ Ngốc Luôn Ấn Chuông Hai Lần" (v2.2)

Nhiệm Vụ Khai Phá "Penacony - Kẻ Ngốc Luôn Ấn Chuông Hai Lần" (v2.2)

Nhiệm Vụ Khai Phá "Penacony - Kẻ Ngốc Luôn Ấn Chuông Hai Lần" (v2.2)

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/28286762 | https://www.hoyolab.com/article/28115163 


Bí mật trong bóng tối của Penacony đã được hé lộ, và đếm ngược của Đại Nhạc Hội Hòa Hợp vẫn chưa dừng lại...