Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Thay đổi ở Căn cứ bí mật của Firefly sau cốt truyện v2.2

Thay đổi ở Căn cứ bí mật của Firefly sau cốt truyện v2.2

Thay đổi ở Căn cứ bí mật của Firefly sau cốt truyện v2.2

Sau khi hoàn thành cốt truyện chính Nhiệm Vụ Khai Phá "Penacony - Kẻ Ngốc Luôn Ấn Chuông Hai Lần" (v2.2), cảm nghĩ của Nhà Khai Phá ở Căn cứ bí mật của Firefly sẽ thay đổi

v2.0:

v2.1: 

v2.2: