Đùa, năm nay còn méo có nổi cái vid sinh nhật luôn, độc mỗi thư.....

Ver cuối phần 1 rồi mà không làm hẳn hoi được 1 tí à michos??

 

Fu Hua sinh nhật vui vẻ
Người gửi: Herrscher of Sentience
Tinh Vệ và Diều Hâu Đen đã làm bánh kem cho Lão Cổ Hủ, party sinh nhật sắp bắt đầu rồi! Hãy mau cùng đến chúc mừng cô ấy, đến trễ ta sẽ ăn hết bánh kem đấy!

Bánh Kem Thái Bình Thịnh Thế

Bánh kem lấy nguyên mẫu thiết kế từ Tinh Vệ, sử dụng có thể nhận 30 Thể Lực

Một mẫu bánh kem khác lấy nguyên mẫu thiết kế từ Diều Hâu Đen, được đặt tên là "Thiên Hạ Thái Bình" (Tiếc là đã bị Herrscher of Sentience ăn mất rồi)