Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/25373416https://www.hoyolab.com/article/26182655 

Mục lục:

  1. Cốt truyện
  2. Ảnh

Nhà hàng nổi tiếng tại Oxia "Đầu Lưỡi Ngọt Ngào" đang đối mặt với nguy cơ, làm thế nào để biến lỗ thành lãi, biến suy bại thành kỳ tích? Vào lúc nguy cấp nhận lệnh, xoay chuyển càn khôn. Từ người phục vụ đến đầu bếp, sau đó từ đầu bếp thăng cấp lên quản lý, cú xoay chuyển tuyệt đẹp này chắc chắn sẽ trở thành câu chuyện kinh doanh huyền thoại của Oxia sau này.

1. Cốt truyện

ACT 1:

ACT 2

ACT 3

Extra

2. Ảnh

Images: Imgur | Mega | Tumblr