CN ver: https://www.bilibili.com/video/BV1wc41117tG/?vd_source=24d205ce3df7378169ea9837173cd318 

 

Images: Imgur | Mega | Tumblr

Hộp Âm Nhạc Của Nhà Du Hành

Hộp âm nhạc do Griseo đích thân chế tạo, sau khi dùng nhận 30 Thể Lực.

Sau khi vặn dây cót, hành tinh lặng lẽ xoay chuyển, nhà du hành chầm chậm bước đi. Tâm trạng của người chế tạo, có lẽ từ lâu đã từ từ chảy ra từ trong từng nốt nhạc.