CN ver: https://www.bilibili.com/video/BV1JH4y1y7Qb/ 

 

Images: Imgur | Mega

Bánh Quy Mặt Trăng

Hũ bánh quy Kiana gửi kèm theo thư, sau khi dùng nhận 30 Thể Lực.

Vỏ ngoài giòn giòn, bên trong mềm mại, ăn một miếng là miệng để lại hương thơm, ăn hai miếng hương vị vô tận. Khi xếp thành hàng ngang, còn có thể dùng để học về sự thay đổi của Mặt Trăng. "Tôi học được 5 hũ, Mặt Trăng gì cũng không làm khó tôi đâu!” người chế tạo của nó nói như vậy.