Images: Imgur | Mega

Kẹo Dẻo Gấu Con Đủ Màu

Kẹo dẻo gấu con Susannah gửi kèm theo thư, sau khi dùng có thể nhận 30 Thể Lực.

Những viên kẹo dẻo đầy màu sắc tô điểm cho những giấc mơ rực rỡ, chú gấu mang lại may mắn sẽ xuất hiện trong giấc mộng đẹp!