Thông tin: https://www.facebook.com/honkai3rd.vn/photos/a.1961828204097259/3155100111436723/

Chương trước: Chương 28 (XVIII): Ý Chí Bỉ Ngạn


Một cuốn nhật ký không thể viết tiếp

Một đoạn đối thoại xuyên lịch sử.

Đây là câu chuyện của cô ấy khi chưa trở thành "Bianca".

Đây cũng là câu chuyện của cô ấy khi đã trở thành "Bianca".