OST Chủ Đề Sumeru Vol.2 "The Unfathomable Sand Dunes" của Genshin Impact đã chính thức ra mắt, album chia thành 3 đĩa Sandstorm Remembrances, Desert Exodus, Battles of Sumeru 2, bao gồm 108 bản nhạc do HOYO-MiX sáng tác cho khu vực Sumeru trong Genshin Impact.
 
YouTube Disc 1:
 
YouTube Disc 2:
 
YouTube Disc 3: