Mọi Thứ Sẵn Sáng, Chỉ Thiếu...

Lúc trước khi đọc báo cho sư phụ nghe, em đã nhìn thấy những thành tựu vĩ đại của Nhà Lữ Hành ở những nơi khác. Em vừa mừng lại vừa lo Nhà Lữ Hành sẽ nhớ hương vị của Liyue. Hôm nay, em vốn định xin sư phụ cho nghỉ một hôm, dẫn Qiqi cùng đến thăm Nhà Lữ Hành, nhưng dì Lưu Vân sau khi biết thì lại nói muốn mời mọi người cùng ăn mừng. Dì ấy liền gọi ngay chị Ganyu và chị Shenhe đến, em cũng gọi cả Qiqi, mọi người tụ lại thật náo nhiệt.
Đúng rồi, em còn nhờ sư tỷ cùng chuẩn bị rất nhiều món Liyue nữa! Ngay cả sư phụ cũng nói mùi vị rất ngon. Nhà Lữ Hành cũng tranh thủ đến nếm thử khi còn nóng nhé, sau đó thì kể cho em nghe những câu chuyện khi mạo hiểm đi! Dù sao thì trên báo cũng không thể kể hết mọi chuyện được mà.


 

"Chíp chíp! Chíp! Cảm ơn nhé, chim sẻ nhỏ, hôm nay đúng là sinh nhật của tôi đó!"

https://www.facebook.com/photo?fbid=717333847220569&set=a.566675405619748