Điều Ước Ngày Sinh Nhật...

"Hôm nay là sinh nhật của Qigi." Yaoyao đã nói với tôi như thế.
Còn nói là chỉ cần tôi một hơi thổi tắt toàn bộ nến, điều ước sẽ... sẽ có thể trở thành hiện thực.
Nhưng mà tôi sợ là mình thổi không hết được...
Thế là tôi đã đóng băng dập tắt ngọn nến. Tôi đảm bảo toàn bộ đều tắt cùng lúc.
Tôi đã ước ba điều... Ừm, là gì ấy nhỉ.
Đúng rồi... Một trong số đó là muốn gặp bạn. Chắc là... sẽ thành hiện thực nhỉ.


 

"Bảy hai ba bốn... năm sáu bảy bảy... Ô... Hình như hôm nay cũng có người cùng tôi tập thể dục..."

https://www.facebook.com/photo?fbid=715729830714304&set=a.566675405619748