Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Dai Kyojin

Dai Kyojin

Tên Khác: 大巨人;
- Người Khổng Lồ