Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
MURAZUKURI GAME NO NPC GA NAMAMI NO NINGEN TO SHIKA OMOE NAI

MURAZUKURI GAME NO NPC GA NAMAMI NO NINGEN TO SHIKA OMOE NAI

Tên Khác: Trò chơi xây dựng thị trấn NPC;
- This Village Sim NPC Could Only Be Human;
- NPC của trò chơi là xây dựng làng là người thật;
- I Can't Help But To Think The NPCs In This Town-Building Game Are Human Beings;
- 村づくりゲームのNPCが生身の人間としか思えない