Midori no Hibi

Tên Khác: Nhật ký Midori;
- Midori Days;
- Дни Мидори;
- أيام ميدوري;
- 美島伴身邊;
- 美鳥の日々;
- 美鸟伴身边;
- Midori, échame una mano;
- Midori’s Days