Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Sự kiện:"Hồi Ký Mộng Đẹp" - Công cuộc sửa chữa lại Clock Studios (v2.2)

Sự kiện:"Hồi Ký Mộng Đẹp" - Công cuộc sửa chữa lại Clock Studios (v2.2)

Sự kiện:"Hồi Ký Mộng Đẹp" - Công cuộc sửa chữa lại Clock Studios (v2.2)

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/28207325 


Clock Studios, công ty sản xuất loạt phim hoạt hình Cậu Bé Đồng Hồ đang đối mặt với khủng hoảng, Studios chuẩn bị tăng tốc biên tập loạt phim mang tên Hồi Ký Mộng Đẹp, chờ đợi một vị đạo diễn tài năng giúp họ thoát khỏi tình cảnh khó khăn...