Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Giai Thoại Trong Ly

Giai Thoại Trong Ly

Giai Thoại Trong Ly

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/26429873 | https://www.hoyolab.com/article/26730952 


Người quản lý của Quán Bar Ác Mộng có việc cần ra ngoài nên đã nhờ bạn làm thay việc pha chế. Nhưng không ngờ khách đến quán bar không phải là khách bình thường...