Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Đài Truyền Hình Ác Mộng

Đài Truyền Hình Ác Mộng

Đài Truyền Hình Ác Mộng

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/25549185 


Một số màn hình ở Penacony đột nhiên phát sóng những chương trình kỳ lạ. Người dẫn chương trình truyền hình Uma muốn tìm bạn để tìm hiểu rõ sự tình, không biết đằng sau chuyện này rốt cuộc ẩn giấu câu chuyện bí ẩn gì...