Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Nhật Ký Vượt Ngục Của Người Anh Em Hanu

Nhật Ký Vượt Ngục Của Người Anh Em Hanu

Nhật Ký Vượt Ngục Của Người Anh Em Hanu

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/25032861 | https://www.hoyolab.com/article/25028176 


Bác Sĩ Edward vừa ra mắt một Bong Bóng Giấc Mơ mới với chủ đề đặc biệt, những khách hàng đã trải nghiệm đều đánh giá tốt. Rốt cuộc là nội dung gì mà thú vị đến vậy? Chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết được thôi. Đừng chần chừ nữa, mau đi tìm Bác Sĩ Edward hỏi thử xem!