Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
NV Khai Phá - Cuộc Hành Trình Trong Đêm Trường

NV Khai Phá - Cuộc Hành Trình Trong Đêm Trường

NV Khai Phá - Cuộc Hành Trình Trong Đêm Trường

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/24972208 


Hành trình mới sắp bắt đầu, "Hành Tinh Lễ Hội" Penacony... Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của bạn trong giấc mơ làng rực ngọt ngào nhé!

Penacony, Vùng Đất Trong Mơ, thiên đường chủ nghĩa hưởng lạc mà vô số Khách Tìm Mộng mong ước ngày đêm... Bạn đã sẵn sàng tham gia lễ hội của Thợ Đồng Hồ chưa?