NV Khai Phá - Cuộc Hành Trình Trong Đêm Trường (v2.0)

NV Khai Phá - Cuộc Hành Trình Trong Đêm Trường (v2.0)

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/24972208 


Hành trình mới sắp bắt đầu, "Hành Tinh Lễ Hội" Penacony... Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của bạn trong giấc mơ làng rực ngọt ngào nhé!

Penacony, Vùng Đất Trong Mơ, thiên đường chủ nghĩa hưởng lạc mà vô số Khách Tìm Mộng mong ước ngày đêm... Bạn đã sẵn sàng tham gia lễ hội của Thợ Đồng Hồ chưa?