Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
NV Khai Phá - Tự làm khổ mình

NV Khai Phá - Tự làm khổ mình

NV Khai Phá - Tự làm khổ mình

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/23806406 


NV Khai Phá: Vương miện của phàm nhân và thần thánh - Tự làm khổ mình

 

Sự kiện kỳ lạ xảy ra ở trạm Không Gian khi con rối của Herta bị tấn công và các nhà nghiên cứu liên tục mất tích....