Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Tìm Ảnh Hành Trình Sao

Tìm Ảnh Hành Trình Sao

Tìm Ảnh Hành Trình Sao

Xem thêm: https://www.hoyolab.com/article/23289620 

Trong hành trình khai phá, những khung cảnh hay ho và những việc thú vị mà các bạn trải qua đều được March 7th chụp lại, nhưng những bức ảnh này hình như có vấn đề...

 

 

 

Ảnh chụp: Imgur | Mega