NV đồng hành Luka (I): Tình Yêu Của Tôi, Nhịp Đập Của Tôi

NV đồng hành Luka (I): Tình Yêu Của Tôi, Nhịp Đập Của Tôi

Quán quân Đấu Quyền Luka của Thành Phố Ngầm về đến Thị Trấn Boulder, anh đang chuẩn bị một trận rèn luyện...