Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Vũ Trụ Mô Phỏng: Thảm Họa Đàn Côn Trùng (cập nhật 16/09/2023)

Vũ Trụ Mô Phỏng: Thảm Họa Đàn Côn Trùng (cập nhật 16/09/2023)

Vũ Trụ Mô Phỏng: Thảm Họa Đàn Côn Trùng (cập nhật 16/09/2023)

Thông tin: https://www.hoyolab.com/article/21275174 | https://www.youtube.com/watch?v=xmq0xMwoZfg 


Herta, Ruan Mei, Screwllum và Stephen hợp tác cho ra mắt đợt cập nhật đầu tiên của Vũ Trụ Mô Phỏng!

Không những cập nhật Chúc Phúc, Vật Thể Lạ và Sự Kiện Ngẫu Nhiên mới, mà còn có bản đồ Hành Trình Gặp Gỡ mới mẻ, Xúc Xắc Gặp Gỡ và Thiết Bị Gặp Gỡ bí ẩn!

Đương nhiên, cũng không thể thiếu Nhà Khai Phá đích thân trải nghiệm.

"Vũ Trụ Mô Phỏng: Thảm Họa Đàn Côn Trùng" sắp bắt đầu vận hành!

Nội dung cái này còn dài nên sẽ cập nhật thêm sau. Đám bọ này đẻ thì lẹ mà đánh thì đâu.....

Không buff méo ăn nổi.....

 

EDIT 1: Cập nhật 16/09/2023