Nhiệm vụ đồng hành Dan Heng (I): Rồng Hồi Hương

Nhiệm vụ đồng hành Dan Heng (I): Rồng Hồi Hương

Trở về cố hương, không phải điều anh ấy muốn. Mọi thứ về Long Tôn kiếp trước vẫn khiến Dan Heng phiền lòng...