NV Khai Phá: An Ủi Vong Linh, Đưa Tiễn Về Trời Cao

NV Khai Phá: An Ủi Vong Linh, Đưa Tiễn Về Trời Cao

Sau khi trục xuất Phantylia, nguy cơ ở Xianzhou tạm thời qua đi, nhưng có một số chuyện vẫn chưa kết thúc...