Nhiệm vụ đồng hành Yukong (I): Vì Tôi Đã Từng Chạm Vào Bầu Trời

Nhiệm vụ đồng hành Yukong (I): Vì Tôi Đã Từng Chạm Vào Bầu Trời

Các bạn vô tình cứu được một cô gái, lại còn bị cuốn vào mâu thuẫn gia đình của Tổng Đà Sở Thiên Bách...