Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Nhắn tin với Long Tôn và thanh tựu "Tôi, Long Tôn, Trả Tiền"

Nhắn tin với Long Tôn và thanh tựu "Tôi, Long Tôn, Trả Tiền"

Nhắn tin với Long Tôn và thanh tựu "Tôi, Long Tôn, Trả Tiền"

Tại Khu Vườn Tĩnh Mịc bạn gặp 1 bảng quảng cáo với QR code, bạn quét thử và nhận được tin nhắn....

 

Không rõ chọn gửi tin nhắn cho Long Tôn hàng thật thì như nào Ei Wheeze