Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Được Herta cứu và thành tựu "Trốn Thoát Khỏi Kén"

Được Herta cứu và thành tựu "Trốn Thoát Khỏi Kén"

Được Herta cứu và thành tựu "Trốn Thoát Khỏi Kén"

Tại 1 căn phòng ở tầng 2 Khoang Cách Ly, bạn táy máy 1 chút.....

Sau khi được Herta cứu nhận được thành tựu "Trốn Thoát Khỏi Kén"

Chơi ngu 1 lần và tí dẹo Catlol