Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Gặp Cleo - học trò của Todd Riordan và thành tựu "Đi Lại Không Ngừng"

Gặp Cleo - học trò của Todd Riordan và thành tựu "Đi Lại Không Ngừng"

Gặp Cleo - học trò của Todd Riordan và thành tựu "Đi Lại Không Ngừng"

Tới giờ vô tình chạy qua vị trí đứng của ông Todd trước kia mới thấy NPC mới: Cleo

Tuỳ vào việc chọn nói hay không sự thật về ông Todd mà thành tựu nhận được và thoại của Cleo sẽ khác nhau.

Thành tựu "Đi Lại Không Ngừng" nhận được khi nói sự thật.