Sói Bạc đột nhập vào tàu....

Sói Bạc đột nhập vào tàu....

Sau khi hoàn thành Trò Chơi Săn Sao sẽ có tỉ lệ gặp Sói Bạc trên tàu Astral

Khổ thân, gáy thì to mà hoá ra bị sau tàu xe Catlol