Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
[Thành Tựu] Làm sao Học Được Cách Đừng Lo Sợ

[Thành Tựu] Làm sao Học Được Cách Đừng Lo Sợ

[Thành Tựu] Làm sao Học Được Cách Đừng Lo Sợ

Ở ver 1.1, tại Trung Tâm Thuyền Biển Sao, bạn sẽ nhận được 1 quả Bom Bức Xạ Neutron Nhỏ tại vị trí này:

Với mô tả của nó là ném vào 1 cái hồ nào đó.

Qua ver 1.2 với việc update 2 map mới là Sở Đan Đình và Lân Uyên Cảnh thì ta biết cái hồ đó ở đâu rồi.

Qua Sở Đan Đình, khi chạy tới khu vực này ta sẽ nhận được tin nhắn của Jing Yuan.

Tại đây ta có 2 lựa chọn:

1 là tới đoạn lan can bị hỏng gần đó để ném quả bom này xuống

Sau khi tìm hiểu nếu chọn cách này sẽ mất 6 Lời khen cao cả rồi được  nhận lại 3 cái. Chung thì mất 3 cái vì xả chât nổ xuống biển (như trong vụ xử lý Hội Phóng Sinh - thả robot phát nổ xuống biển) Ei Wheeze

 

2 là đem bom về Phủ Thần Sách đưa cho Qingzu theo lời Jing Yuan.

Nhưng cũng không vui lắm khi bị bà Qingzu bóp Yoimiya Wheeze

Sau khi được cấp cứu thì bạn nhận được 3 Lời Khen Cao Cả và Thành tựu Làm sao Học Được Cách Đừng Lo Sợ.

Thủ phạm thì vẫn tên mặt nồi dầu gọi Sampo, éo gì ám từ Bolobeg tới tận Loufu Teri F*ck