Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
Chim Giấy khổng lồ và thành tựu "Sao Chim Giấy Lại To Vậy?"

Chim Giấy khổng lồ và thành tựu "Sao Chim Giấy Lại To Vậy?"

Chim Giấy khổng lồ và thành tựu "Sao Chim Giấy Lại To Vậy?"

Sa Bàn Thành Phố ở Dinh Thự Sương Mai.

Dùng máy bắn bóng để lên vị trí này, phía sau bảng hiệu bạn sẽ thấy cọng lông chim, hãy cố gắng kéo nó ra.

Sau đó nó sẽ kêu bạn đi kiếm rượu về cho nó uống.

Qua đây bạn sẽ thấy 3 chai rượu đang ca vang bài ca tình bạn, tới lúc chia rẽ tình bạn cảm lạnh này rồi Yoimiya Wheeze

Sau khi lấy được chai rượu thì hãy đem về đưa cho con chim giấy và kéo nó ra.

Hoàn thành nhận nhãn gián "Chú chim nhỏ say mềm" và thành tựu "Sao Chim Giấy Lại To Vậy?"