Trang không hoạt động đúng khi JavaScript bị tắt. Hãy bật JavaScript để sử dụng đầy đủ chức năng.
The page does not support JavaScript. Please enable JavaScript to use full functionality
AFK nhận thành tựu

AFK nhận thành tựu

AFK nhận thành tựu
  1. Hanya afk
  2. Robin afk
  3. Afk tại ghế sofa

1. Hanya afk

Dùng Hanya, afk tại map như này

Sau khoảng 1,2' sẽ nhận được thành tựu:"Lắng Nghe Là Người Bạn Tuyệt Vời"

 

2. Robin afk

Dùng Robin trong trận, sau khi bật ulti hãy vào chi tiết nhân vật, xem Robin hát trong 10s sẽ nhận được thành tựu:"Thời Gian Một Bài Hát"

 

 

3. Afk tại ghế sofa

Tại vị trí này của Rạn Đá Ngầm Lưu Mộng

Bạn sẽ gặp 1 cái ghế sofa ở đây

Hãy ngồi đó khoảng 1,2' trước khi ấn "Phải đi rồi" để rời ghế, sẽ nhận được thành tựu:"Có Thể Ngồi Cả Buổi Chiều"